Veuilliez Patienter...

VOTRE PRODUIT A BIEN ÉTÉ AJOUTÉ AU PANIER
 
 
{{var product.name}}


Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
 
 
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN:

----------------------------------------------

Juridische informatie

1. Prestaties van de website.

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 op de vertrouwbaarheid in e-commerce, de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en controle wordt aan de gebruikers van de  http://www.belair-paris.fr website gesteld:

Eigenaar: FASHION B. AIR(BEL AIR) – SA – 210 rue Saint Denis 75002 Paris
Schepper: FASHION B. AIR (BEL AIR)
Content Manager: contact@belair-paris.fr
De Content Manager is een natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Host: OVH

2. Gebruiksvoorwaarden van de website en de aangebodene diensten.

Gebruik van deze site http://www.belair-paris.be impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden hieronder beschreven. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden, gebruikers van de  http://www.belair-paris.fr website zijn geadviseerd ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door http://www.belair-paris.be, die daarna proberen met gebruikers te communiceren vóór de datum en het tijdstip van de interventie.

De  http://www.belair-paris.fr website wordt regelmatig bijgewerkt door het bedrijf Bel Air. Evenzo kan de wettelijke bepalingen op elk moment worden gewijzigd: Het wordt echter noodzakelijk dat de gebruiker ze regelmatig mogelijk bekijkt.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De http://www.belair-paris.be website geeft informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

FASHION B. AIR ( BEL AIR ) streeft ernaar om de informatie op de  http://www.belair-paris.fr website zo accuraat mogelijk te verschaffen. Echter kan B. AIR niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de bijwerking, die door derden partners gesteld worden.

Alle informatie op de  http://www.belair-paris.fr website is uitsluitend ter indicatie en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de  http://www.belair-paris.fr website zijn niet exhaustief. Hij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht worden vanaf de plaatsing ervan online.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

Deze website gebruikt JavaScript technologie.

De website kan niet Verantwoordelijk worden gesteld voor website gebruikschade. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, zonder virus en met een recente webbrowser.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

FASHION B. AIR(BEL AIR) is de eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom of houdt de gebruiksrechten van alle toegankelijke elementen op de website, vooral de teksten beelden, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, en software.

Elke reproductie, representatie, publicatie, of aanpassing van hele of delen van materialen van de website, ongeacht de middelen of werkwijzen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: FASHION B. AIR ( BEL AIR ) is verboden.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de materialen daarop zal worden beschouwd als een vorm namaak en vervolgdin overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

FASHION B. AIR ( BEL AIR ) kan niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van gebruiker worden gehouden, bij het openen van de site FASHION B. AIR ( BEL AIR ), en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet aan de in paragraaf 4, of het uiterlijk van een bug of onverenigbaarheid eisen.

FASHION B. AIR ( BEL AIR ) kan ook niet aansprakelijk voor gevolgschade (zoals een verlies van markt of verlies van een kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site http://www.belair-paris.be worden gehouden.

Interactieve ruimten (mogelijkheid om vragen in het contactvlak te stellen) zijn beschikbaar voor gebruikers. FASHION B. AIR ( BEL AIR ) behoudt zich het recht te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, enige inhoud geplaatst in deze ruimte, die in strijd met de toepasselijke rechten van Frankrijk zou zijn, vooral de bepalingen betreffende de gegevensbescherming. Indien nodig, FASHION B. AIR ( BEL AIR ) behoudt zich tevens het recht voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker uit te dagen, vooral in het geval van berichten van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site http://www.belair-paris.fr kunnen worden verzameld: de URL- koppelingen waardoor de gebruiker van de site http://www.belair-paris.fr toegankelijk werd, de leverancier van gebruikertoegang, het Internet Protocoladres (IP –adres) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt FASHION B. AIR (BEL AIR) geen persoonsgegevens over de gebruiker behalve voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de website http://www.belair-paris.be. De gebruiker bepaalt deze gegevens willens en wetens, vooral bij het uitvoeren van zichzelf in hun beslag. Het is dan duidelijk voor de gebruiker van de  http://www.belair-paris.be website de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken of niet.

In overeenstemming met met artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, correctie en verzet van zijn persoonsgegevens, door het maken van een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het identiteitsbewijs, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonsgegevens van de gebruikers van de  http://www.belair-paris.fr website worden gepubliceerd, geruild, overgedragen of verkocht aan een derde partij zonder medeweten van de gebruiker. Alleen in het het verlies van FASHION B. AIR ( BEL AIR ) en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke gegevens aan de potentiële koper die op hun beurt worden, worden dezelfde verplichting gegeven om de persoonsgegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website http://www.belair-paris.be.

De genoemde website is verklaard bij de CNIL onder het nummer 1632752 v 0.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website http://www.belair -paris.be bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming FASHION B. AIR ( BEL AIR ) zijn. Echter, FASHION B. AIR (BEL AIR) heeft geen mogelijkheid de inhoud van de bezochte websites te controleren, en aanvaardt geen dienovereenkomstig verantwoordelijkheid.

Surfen op de http://www.belair-paris.fr website kan de installatie van de cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een heel klein tekstbestand, dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar informatie over het websurfen van een computer registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om het daaropvolgende surfen op de website te vergemakkelijken en ook de verschillende maatregelen van deelname mogelijk te maken.

Het weigeren om een cookie te gebruiken kan het om toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Echter, kunnen gebruikers de computer configureren op de volgende wijze, om het gebruik van cookies te weigeren:
Op Internet Explorer: klik op de knop Extra > Internetopties > Klik op de tab Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik vervolgens op OK.
Netscape: tabblad > voorkeuren bewerken. Klik op Geavanceerd en selecteer cookies uitschakelen. Druk op OK.

9. Toepasselijk recht en rechtspraak.

Elk geschil in verband met het gebruik van de http://www.belair-paris.fr website is onderworpen aan het Franse recht. Zij hebben uitsluitende rechtspraak van de rechtbanken te Parijs.

10. De voornaamste betrokkene wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met inbegrip zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in e-commerce.

11. Lexicon.

Gebruiker: Surfer die verbinding tot, en gebruik van de eerder genoemde website maakt.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Persoonsgegevens: “informatie dat, direct of indirect, de identificatie, in welke vorm dan ook, van personen mogelijk maakt, waarop deze van toepassing” ( artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ).